BULK MAINTENANCE CONSTRUCTION

Nieuws - Uitbreiding sorteringsinstallatie in afvalverwerkingssite van Vanheede Environment Group

Montage uitbreiding sorteringsinstallatie in afvalverwerkingssite van Vanheede Environment Group is gestart! Vandaag tweede dag: monteren van airlifts en discspreader. Trots ook ons steentje te mogen bijdragen aan een circulaire economie met dit mooi constructieproject. Elke afvalstroom verwerken tot grondstoffen of tot energie voor een duurzame toekomst. 

Ontwerp, engineering, constructie, montage en onderhoud van custom made #installaties en machines voor #afvalrecycling.

#afvalverwerking #afvalrecyclage #recycling

Ontwerp, engineering, constructie, montage en onderhoud van custom made #installaties en machines voor #afvalrecycling.

Terug
VCA Attest